СЧЕТОВОДНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

НИЕ НИКОГА НЕ СМЕ "ТОЛКОВА ЗАЕТИ", ЧЕ ДА НЯМАМЕ ВРЕМЕ ЛИЧНО ЗА ВАС

Винаги до ВАС, когато
имате нужда от НАС

За First Aktiv

 

Счетоводна къща “Фърст Актив” ЕООД е колектив от високо квалифицирани счетоводители, данъчни консултанти и юристи, притежаващи богат професионален опит в областта на цялостния счетоводен и финансов мениджмънт. Основни приоритети в нашата работа са:

  

Персонално отношение

Лоялност

Качествено обслужване

Конфиденциалност

24/7 на разположение

Новини

14 Ян. 2019

Обявяването на действителните собственици на юридическите лица (фирмите) започва от 31 януари 2019 г.

Юридически лица или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Р. България които извършват или кандидатсват да извършват определени дейности по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, трябва да декларират действителните си собственици до 31 май 2019г.
28 Дек. 2018

От 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева

Считано от 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева
16 Юли 2018

Примерни случаи, в които не се изисква съгласие за обработка на лични данни:

GDPR - Кога не е се изисква съгласие за обработка на лични данни?