Често задавани въпроси

Предлагате ли обслужване от А до Я за новосформирана фирма?
 • Да. Ние можем да регистрираме Вашата фирма и да поемем цялостното последващо счетоводно и юридическо обслужване.

 
В какви срокове се извършва регистрацията на търговско дружество?
 • Регистрацията на търговско дружество в Търговския регистър отнема 3-4 работни дни, считано от датата на депозиране на документите.

 • Регистрацията по ЗДДС отнема до 14 дни.

 
Можете ли вие да регистрирате фирмата ми по ЗДДС?
 • Да, като тази услуга е БЕЗПЛАТНА за нашите клиенти.

 
Мога ли да получа консултация преди сключването на договор за счетоводство?
 • Да, разбира се. Вие можете да получите безплатна консултация по интересуващите Ви счетоводни, данъчни и юридически въпроси, свързани със специфичните особености на дейността на Вашата фирма, нейното счетоводство и данъчно облагане, както и въпроси относно нашия начина на работа и възможностите за партньорство.

 
Кои са водещите фактори при определяне на цените на счетоводните услуги?
 • Цените на счетоводните услуги се определят от много различни фактори, като основните са: ежемесечния документооборот, броят на наетия персонал, броят на банковите сметки на дружеството, изготвянето на допълнителни справки (ако са необходими такива), предлагането на услуги на чужд език и други.

 
Кога е крайния срок за подаване на първичните документи за предходния месец?
 • Всички документи на фирмата трябва да се подадат към счетоводната фирма до 5-то число на следващият месец, за да може да бъдат изготвени съответните документи и декларации на фирмата за предходния месец в установените законни срокове.

 
В момента ползвам счетоводно обслужване в друга счетоводна фирма. Мога ли да се прехвърля при вас?
 • Да, разбира се. Ние ще Ви окажем пълно съдействие за безпроблемно прехвърляне на счетоводството Ви от предишния Ви счетоводител при нас.

 
Може ли счетоводните ми документи да не напускат физически обекта ми?
 • Да. За целта предлагаме услугата “Счетоводител на място”

 
Мога ли да очаквам достатъчно внимание и индивидуално отношение към моята фирма, ако реша да поверя счетоводството си на вас?
 • Да. Ние знаем, колко е важно за всеки наш клиент да получава времето и вниманието, от което се нуждае. Поради тази причина, нашият екип разполага с гъвкав план и график на работа за да сме на Ваше разположение, когато имате нужда от нас.

 
Как мога да бъда сигурен, че всички мои документи ще бъдат осчетоводени навреме?
 • Ние се стремим да направим счетоводния процес възможно най-лесен, безпроблемен и сигурен за нашите клиенти и поради тази причина предлагаме и услугата „вземане на документи” от офиса на клиента, като и възможността за изпращането им към нас по всяко време по електронен път.