До 10 000 лева плащания в брой в България

20 септември 2017

Законът за ограничаване на плащанията в брой въвежда ограничения при плащания в брой на територията на Р. България

 

Плащанията до 10 000 лв. може да се извършват в брой, а плащанията, които надвишават 10 000 лв. може да се извършват само, чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Частичното плащане по договор на стойност под 10 000 лв. също трябва да става, чрез банков превод ако общата стойност на договорената сума, дължима по договора е равна или надвишава 10 000 лв.

За нарушение на ограничението при плащане в брой на виновните лица – (физически лица) се налага глоба в размер на 25% /двадесет и пет на сто/ от общия размер на направеното плащане, а (юридически лица) се налага санкция в размер на 50% /петдесет на сто/ от размера на направеното плащане.

Актовете за установяване на нарушенията на Закона за ограничаване на плащанията в брой се съставят от НАП.

 

Сподели