От 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева

28 декември 2018

 

С Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. на Министерски съвет на Република България

Считано от 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева Минималната часова работна заплата става 3,37 лева при продължителност на работното време от 8 часа при 5-дневна работна седмица.

Сподели