Примерни случаи, в които не се изисква съгласие за обработка на лични данни:

16 юли 2018

 

Не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност.

Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.

- лекари, зъболекари и фармацевти;

- адвокати;

- работодатели;

- публични органи (държавни и общински);

- учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);

- банки и други кредитни институции;

- застрахователи;

- предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

- куриерски фирми и други пощенски оператори;

- предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);

- обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);

- хотелиери и туристически агенции;

- управителите на етажна собственост (домоуправители);

- копирни услуги;

- преводачи;

- журналисти, фотографи и видеооператори;

- религиозни, политически, обществени и синдикални организации;

- и други.

Сподели