Промяна в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения

22 януари 2019

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ е приел промяна в

Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения 

 

 § 1. В чл. 10 т. 2 се изменя така:

2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. – 1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7.

Сподели