Новини

01 Дек. 2017

Премахване на „акциите на приносител“

Акционерните дружества ще могат да издават само „поименни акции“
02 Окт. 2017

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират от Агенцията по вписванията

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират, водят и заличават в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията
20 Септ. 2017

До 10 000 лева плащания в брой в България

Ограничение до 10 000 лв. за плащанията в брой в Р. България
10 Авг. 2017

Изменение в ДОПК - Органите на управление и мажоритарните собственици носят отговорност за данъчните задължения на дружеството

С изменение на ДОПК - Управителят, Член на орган на управление, Прокурист, Търговски представител, Търговски пълномощник, Мажоритарните собственици на капитала на юридическо лице, Лицата, които са действали в скрито съучастие носят солидарна отговорност за данъчните задължения на дружеството.
24 Ян. 2017

Практическото значение на рекламираната победа над монополите

В Държавен вестник бр. 8/24.01.2017г., са обнародвани промени в ГПК, касаещи само „потребителите“, а не ползвателите.