Новини

15 Февр. 2018

Декларация в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ от предприятия без дейност

За предприятията, които не са осъществявали дейност се подава декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март
26 Ян. 2018

2018 г. - Държавното Обществено Осигуряване

2018г. - промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство
16 Ян. 2018

The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Считано то 25.05.2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със защита на физическите лица при обработката на личните им данни и относно свободното движение на такива данни
01 Дек. 2017

Премахване на „акциите на приносител“

Акционерните дружества ще могат да издават само „поименни акции“
02 Окт. 2017

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират от Агенцията по вписванията

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират, водят и заличават в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията