Новини

27 Март 2018

Нов - Закон за мерките срещу изпирането на пари

Въведено е задължение за широк кръг от лица да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции
28 Февр. 2018

Годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен доклад на ЮЛНЦ

Публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади на ЮЛНЦ, действащи в „обществена полза“
15 Февр. 2018

Декларация в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ от предприятия без дейност

За предприятията, които не са осъществявали дейност се подава декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март
26 Ян. 2018

2018 г. - Държавното Обществено Осигуряване

2018г. - промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство
16 Ян. 2018

The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Считано то 25.05.2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със защита на физическите лица при обработката на личните им данни и относно свободното движение на такива данни
01 Дек. 2017

Премахване на „акциите на приносител“

Акционерните дружества ще могат да издават само „поименни акции“