Новини

02 Окт. 2017

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират от Агенцията по вписванията

След 01.01.2018 г. сдруженията и фондациите се регистрират, водят и заличават в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията
20 Септ. 2017

До 10 000 лева плащания в брой в България

Ограничение до 10 000 лв. за плащанията в брой в Р. България
10 Авг. 2017

Изменение в ДОПК - Органите на управление и мажоритарните собственици носят отговорност за данъчните задължения на дружеството

С изменение на ДОПК - Управителят, Член на орган на управление, Прокурист, Търговски представител, Търговски пълномощник, Мажоритарните собственици на капитала на юридическо лице, Лицата, които са действали в скрито съучастие носят солидарна отговорност за данъчните задължения на дружеството.
24 Ян. 2017

Практическото значение на рекламираната победа над монополите

В Държавен вестник бр. 8/24.01.2017г., са обнародвани промени в ГПК, касаещи само „потребителите“, а не ползвателите.
12 Ян. 2017

От 2017г., са въведени нови изисквания към Дружествата с ограничена отговорност

След промените в Търговския закон, обнародвани в Д.В. бр.105/2016г. се въвеждат допълнителни изисквания за някои решения на Общото събрание на съдружниците.