Новини

12 Ян. 2017

От 2017г., са въведени нови изисквания към Дружествата с ограничена отговорност

След промените в Търговския закон, обнародвани в Д.В. бр.105/2016г. се въвеждат допълнителни изисквания за някои решения на Общото събрание на съдружниците.
30 Дек. 2016

НАП ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ЗА ДАНЪК УИКЕНД ОТ 01.01.2017

Национална агенция по приходите започва кампания за използване на фирмени активи който се ползват за лични нужди от 01.01.2017
20 Окт. 2016

Правителството намали таксите, събирани от Агенцията по вписванията, което ще остави над 4 млн. лв. в бизнеса

С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест. В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчислено на база на дейността на Агенцията за последната година, в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. лв.