Еднократни счетоводни услуги

  • Годишно данъчно и счетоводно приключване;

  • Изготвяне и попълване на данъчни декларации на физически лица;

  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;

  • Подготовка на документи и отчети за кандидатстване за кредитиране пред банкови и други финансови институции;

  • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;

  • Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки;

  • Изготвяне граждански договор;

  • Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор;

  • Изготвяне на Декларация образец 1;

  • Изготвяне на Декларация образец 6.