Счетоводител на място

НИЕ идваме при ВАС, за да не се налага ВИЕ да идване при НАС.

Услугата се договаря за определени на брой часове от месеца или дни от седмицата, счетоводител на място. Документите не напускат физически офиса.