Данъчен адрес

Съгласно чл. 32 от Данъчния процесуален кодекс, всички местни и чуждестранни лица, които оперират на територията на РБ трябва да имат данъчен адрес, на който да получават данъчни съобщения.

Всеки данъчен субект със седалище или адрес в чужбина също е длъжен да има български данъчен адрес, ако получават доходи и печалби от източници в страната или има имущество на територията на РБългария.

Ако не бъдете открити на този адрес, данъчните съобщения се прилагат към данъчното досие и се считат за връчени.

Но повечето писма, пратки и известия от държавната администрация съдържат срокове, в които трябва да се предприемат определени действия или да са представят документи и ако не получите ги навреме,много е възможно да последват санкции от контролните органи.

При сключване на договор за ползване на данъчен адрес:
  • Разполагате винаги с легален данъчен адрес в гр. София, на който можете да бъдете намерен;

  • Ще имате винаги на разположение квалифициран персонал, който да знае как да реагира във всяка ситуация;

  • Ще имате професионално представителство пред органите на държавната администрация;

  • Ще бъдете своевременно информиран за получените пратки или съобщения по телефон, електронен път или куриер.