Данъчно и осигурително право

  • Консултации във връзка с данъчното третиране на различни сделки, сключвани между физически и юридически лица - (данъчни консултации);

  • Консултации във връзка с данъчното законодателство и представителство при управление на недвижими имоти - подаване на Данъчни декларации за деклариране на имущество;

  • Правна помощ и представителство в данъчно-ревизионното производство и по данъчни дела.