Интелектуална собственост

  • Правна помощ при регистрация на търговски марки;

  • Представителство пред Патентното ведомство на Република България във връзка с регистрация на търговски марки;

  • Консултации и изготвяне на договори при прехвърляне на права, които представляват "интелектуална собственост";

  • Правна помощ и процесуално представителство на нарушени права, които представляват "Интелектуална собственост".