Облигационно право

  • Консултации при подготовка и сключване на договори. Изготвяне на договори. Подготовка на договори и съпътстващи документи, пълномощни и други по сделки с "пътни превозни средства" - /ППС/;

  • Консултации, защита и процесуално представителство по дела във връзка с изменение, изпълнение, съответно неизпълнение на договори, изменение и прекратяване на договори;

  • Консултации и представителство при сделки с недвижими имоти. Консултации във връзка с продажба, покупка на недвижими имоти, наемни отношения, изваждане на наематели;

  • Консултации по Закона за управление на етажната собственост;

  • Консултации и процесуално представителство при спорове и дела за обезщетяване на вреди при непозволено увреждане.