Цени

Нашата ценова политика е гъвкава и позволява оптимизиация на разходите в зависимост от оборота и дейността на клиента.

Месечната такса се договарят индивидуално и най-общо се формира на база вида дейност, обема работа, броя служители, документооборота, складово стопанство, заявените допълнителни административни услуги и специфични изисквания на клиента.

 

Ние знаем колко трудно е в началото при стартиране на нов бизнес и затова предлагаме:

Първите 2 месеца безплатно счетоводно обслужване,
както и безплатна регистрация по ЗДДС
 

за клиенти със стартиращ бизнес при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване.

 

За да можем да Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, моля свържете се с нас по удобен за Вас начин от изброените в секция Контакти.

Фирми, занимаващи се само с услуги - 80* лв.

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 80* лв - до 30 док. месечно
 • 100 лв - до 50 док. месечно
 • 150 лв - до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 150 лв - до 30 док. месечно
 • 190 лв -  до 50 док. месечно
 • 300 лв - до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги - 100* лв.

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 100*лв - до 30 док. месечно
 • 140 лв - до 50 док. месечно
 • 200 лв - до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 200 лв - до 30 док. месечно
 • 240 лв - до 50 док. месечно
 • 350 лв - до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми, занимаващи се с производство и строителство - 150* лв.

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 150* лв - до 30 док. месечно
 • 180 лв - до 50 док. месечно
 • 250 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 250 лв - до 30 док. месечно
 • 290 лв - до 50 док. месечно
 • 400 лв - до 100 док. месечно
 • договаряне - над 100 док. месечно

Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.


Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).


Цени за ТРЗ и ЛС

 • до 3 човека – 50 лева месечно
 • за горницата над 3 човека – 10 лева за всяко следващо лице

В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове, платежни нареждания към бюджета, декларации обр.1 и обр.6. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).


За да можем да Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, моля свържете се с нас по удобен за Вас начин от изброените в секция Контакти.