За First Aktiv

 

Счетоводна къща “Фърст Актив” ЕООД е колектив от високо квалифицирани счетоводители, данъчни консултанти и юристи, притежаващи богат професионален опит в областта на цялостния счетоводен и финансов мениджмънт. Основни приоритети в нашата работа са:

  

Персонално отношение

Лоялност

Качествено обслужване

Конфиденциалност

24/7 на разположение