Данъци

  • Данъчно-ефективни решения на специфични казуси;

  • Данъчно планиране и защита;

  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;

  • Консултации за ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане и еднократни данъци

  • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество

  • Консултации при прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им

  • Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии