СЧЕТОВОДНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

НИЕ НИКОГА НЕ СМЕ "ТОЛКОВА ЗАЕТИ", ЧЕ ДА НЯМАМЕ ВРЕМЕ ЛИЧНО ЗА ВАС

Винаги до ВАС, когато
имате нужда от НАС

За First Aktiv

 

Счетоводна къща “Фърст Актив” ЕООД е колектив от високо квалифицирани счетоводители, данъчни консултанти и юристи, притежаващи богат професионален опит в областта на цялостния счетоводен и финансов мениджмънт. Основни приоритети в нашата работа са:

  

Персонално отношение

Лоялност

Качествено обслужване

Конфиденциалност

24/7 на разположение

Новини

13 Авг. 2019

Изменение на ДОПК - относно "трансферно ценообразуване"

Въвеждане на ново изискване за съставяне на документация за „трансферно ценообразуване“
26 Юни 2019

Обявяване в Търговски регистър на годишни финансови отчети - до 30 юни на следващата календарна година

Обявяване в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА на годишни финансови отчети
14 Ян. 2019

Обявяването на действителните собственици на юридическите лица (фирмите) започва от 31 януари 2019 г.

Юридически лица или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Р. България които извършват или кандидатсват да извършват определени дейности по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, трябва да декларират действителните си собственици до 31 май 2019г.